Buffy Coat = PLT + Lökosit

15 ml lik kanda 1/4 oranında dilusyonlu alım yapılırsa toplamda 1,5-2 ml PRP alınmalı ve hedef noktaya uygulanmalıdır.

Kalan PPP alınıp hedef nokta etrafına ayrıca uygulanabilir.