top of page

S&M PRF Sistemleri

PRF Tedavisi Nedir?

PRF (Platelet Rich Fibrin) PRP de olduğu gibi hastadan alınan kanın santrifüj işlemi ile ayrıştıtılarak trombositten zengin kısmın fibrinleşmesi ile oluşan katmanın (jel kıvamında) hastanın dokusunda yenileme ve iyileşme amacı ile kullanılmasıdır. PRP den farkı ise PRP de zengin plazma sıvı formda iken  PRF de jel formundadır. Elde edilen jel plazma bazı greftlerle karıştırılarak hedef dokuya tatbik edilmekte ve hızlı bir rejuvenasyon sağlanmaktadır.

PRF tedavisinde kullanılan tüpler yine steril ve Sağlık Baanlığı onaylı olmalıdır. İçeriğinde pıhtılaşmayı hızlandırıcı Ca+ iyonları bulunmaktadır. Böylece elde edilen plazma growth faktör yönünden çok zengindir ve iyileşme olağan üstü bir hızla gözlemlenebilmektedir. PRF tedavisi genellikle Diş Hekimleri tarafından implant tedavisinde tercih edilmektedir ve yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Platelet Rich Fibrin, PRF, Diş Hekimliği PRF Kiti, PRF Box,

PRF (Platelet Rich Fibrin)

S&M PRF Kit Seçenekleri

S&M PRF Kit Primary

PRF Box

S&M PRF Box, Platelet Rich Fibrin Set, PRF Kit, PRF Tüp

+

PRF Tüpleri (100 adet)

GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png

S&M PRF Kit Exclusive

PRF Box

S&M PRF Box, Platelet Rich Fibrin Set, PRF Kit, PRF Tüp

+

PRF Tüpleri (100 adet)

+

GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png
GrowthCell%204-Corel_edited.png

Santrifüj Cihazı

Labfuge_edited.png
bottom of page