top of page

Adipoz StemCell (Kök Hücre) Tedavisi Nedir?

Kök Hücreler Vücudumuzun ham maddesi niteliğindedir ve bütün hücre formlarına dönüşme karakteristiğine sahiptir. Yağ dokusu vücudumuzda en çok yer kaplayan dokulardan birisidir. İnsan vücudunun en önemli ve en büyük enerji deposudur. Deri altında depolanan yağ dokusu vücudumuzun da şekillenmesinde büyük rol alır. Yağ dokusu aynı zamanda düşük iletkenliği sebebiyle çok güçlü ısı izolasyon görevini de yerine getirir.

Çoğu zaman şikayetçi olduğumuz ve fazlalığından rahatsız olduğumuz yağ dokusu Kök Hücre anlamında adeta zengin bir depo gibidir. Hücre çeşitliliği anlamında vücudumuzun en zengin dokusudur.

Uluslararası Yağ Uygulamaları Teknolojileri Topluluğu (International Fat Applied Technology Society) ortak bir görüş yayınlayarak, kök hücresi anlamında zengin yağ dokusunu adipoz kökenli kök hücreler olarak adlandırmıştır.

Tipik mezenkimal kök hücre özelliği taşıyan bu hücreler, başka hücre formlarına dönüşebilme özelliğine (Stroma), hızlı ve yoğun şekilde çoğalabilme ve böylece hücre yenileyebilme karakteristiğine sahiptirler (SVF = Stromal Vasküler Fraksiyon).

S&M StemCell kitleri ile abdominal bölgede bulunan yağ dokulardan yoğun kök hücreleri izole edip hastada ki hasarlı dokulara uygulayarak hızlı ve kalıcı doku yenilenmesi ve tamiri gerçekleştirmektir.

Bone Marrow (Kemik İliği) Kök Hücre Uygulaması Nedir?

Kemik İliği (İliak Kanat) spongöz (süngerimsi kemik) yapısına sahip mezenkimal kök hücre ve trombositler yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Bu bölgeden alınan otolog kan örneği santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra zengin trombosit ve kök hücre tabakası özel tüplerin orta kısmında konsantre hale getirilir. Bu kısımdan alınan bu plazma hasarlı dokuya uygulanır ve hasarlı dokuda çok hızlı bir iyileşme gerçekleşir. İyileşmenin sebebi, trombositlerin yapısında bulunan büyüme faktörleri ve mezenkimal kök hücrelerin hasarlı dokuyu yenilemesinden ibarettir.

bottom of page